Horoskop 2021 pomôže tým, ktorí majú záujem napraviť svoj osud a napraviť chyby z minulosti.
Čo je rok 2021?
Vo východnej astrológii v roku 2021 to zodpovedá Bull Whiteovi, symbolu dosiahnutia systematicky stanoveného cieľa, ktorý je v prípade neúspechu kontraindikovaný. V roku 2021 budú všetky znamenia zverokruhu vyžadovať vytrvalosť, odhodlanie a tvrdú prácu, aby uspeli. Emocionálne výbuchy, intenzívna agresia a pokus o dosiahnutie cieľa počas letu však neprinášajú iba to, čo je žiaduce, ale môžu byť pre ostatných nebezpečné. Tento rok je veľkým úspechom z hľadiska podnikania a zdokonaľovania sa, zatiaľ čo osobné vzťahy zostanú v pozadí.
Znamenia horoskopu?
Z materiálneho hľadiska bude rok 2021 veľkým úspechom pre vodoznaky - Rak, Škorpión a Ryby. Ale tieto znamenia zverokruhu budú musieť často čeliť Mesiacu, hlavnému protivníkovi roka, ktorý bude pravidelne kontrolovať jeho emočnú stabilitu. Protipožiarne značky - Baran, Lev a Strelec - budú voči tomuto úsiliu podmienečne imunné, budú pod priamou slnečnou ochranou. Zástupcovia vzdušného živlu (Blíženci, Váhy a Vodnár) zaujmú neutrálne stanovisko a môžu iba sledovať svoje názory na to, čo sa deje.
Horoskop 2021 je zvyčajne úspešný pre všetky znamenia zverokruhu
Synchronizácia je vhodná pre každú zmenu a čím je jasnejšia, tým lepšie. Hlavná vec je, že tieto zmeny nie sú nadmerné, pretože teraz existuje veľká šanca myslieť na železo. Je to ťažký, ale zaujímavý a pokrokový okamih, ktorý rozruší plány mnohých ľudí, ale otvorí nám iba nové perspektívy.
Kontaktuj nás
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Zásady ochrany osobných údajov
Správa webových stránok je zodpovedná za zachovanie vášho súkromia na internete. Informácie, ktoré nám poskytnete, poskytujeme veľmi opatrne. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie. Účely, na ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, sú: zlepšovanie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tejto stránky, spracovanie používateľských údajov pre online predaj, prezentácia údajov požadovaných používateľom a ďalšie činnosti uvedené nižšie.

Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba na základe vášho dobrovoľného súhlasu. S vašim povolením môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce informácie: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o účte na sociálnych sieťach. Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov sa riadi zákonmi Európskej únie a Spojeného kráľovstva.

Uchovávanie, spracovanie a mazanie údajov

Užívateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje na turroma6.site, má právo na ich úpravu a vymazanie, ako aj právo na zrušenie zmluvy o spracovaní údajov. Doba uchovávania vašich osobných údajov je: 12 mesiacov. Po spracovaní vašich osobných údajov ich vedenie webu natrvalo vymaže. Ak chcete získať prístup k svojim osobným informáciám, môžete kontaktovať správu prostredníctvom e-mailu: [email protected] Vaše údaje môžeme previesť tretím stranám iba na základe vášho výslovného súhlasu. Ak sa údaje prenášajú tretím stranám, ktoré nesúvisia s našou organizáciou, nemôžeme v nich robiť žiadne zmeny.

Spracovanie technických údajov návštevníkov

Záznamy o IP adrese, čase návštevy, nastavenia prehliadača, operačnom systéme a ďalšie technické údaje počas návštevy sú uložené v databáze. Tieto informácie sú potrebné na správne zobrazenie obsahu stránky. S týmito údajmi nemožno návštevníka identifikovať.

Osobné údaje detí

Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom maloletej osoby a viete, že naše dieťa poskytlo vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás e-mailom: [email protected] Zadávanie osobných údajov maloletých osôb bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu je zakázané.

Spracovanie cookies

Súbory cookie používame na presné zobrazenie obsahu webových stránok a na uľahčenie navigácie na webových stránkach. Toto sú malé súbory uložené vo vašom prístroji. Pomáhajú webu zapamätať si informácie o vás, napríklad jazyk, ktorý používate, a stránky, ktoré ste už otvorili. Tieto informácie budú užitočné pre vašu ďalšiu návštevu. Súbory cookie robia prehliadanie internetu oveľa pohodlnejším. Viac informácií o týchto súboroch nájdete tu. Vo svojom prehliadači si môžete nastaviť svoje vlastné cookies. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

Spracovanie osobných údajov inými službami

Táto stránka využíva sieťové služby tretích strán, ktoré zhromažďujú údaje nezávisle od nás. Medzi tieto služby patrí: Facebook.com, .

Údaje zhromaždené týmito službami sa môžu prenášať do ďalších služieb týchto organizácií. Údaje môžete použiť na inzerciu v Reklamnej sieti. Informácie o dohodách o použití týchto organizácií nájdete na ich webových stránkach. Môžete tiež zrušiť zhromažďovanie svojich osobných údajov. Napríklad tu nájdete doplnok prehliadača, ktorý deaktivuje službu Google Analytics. Osobné údaje nezverejňujeme iným organizáciám ani službám, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.Vo výnimočných prípadoch môžu byť zhromaždené údaje poskytnuté na základe zákonnej žiadosti vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vyžiadanie týchto údajov.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Nie sme zodpovední za obsah tejto stránky. Odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov, ak existujú, pre každú stránku, ktorú navštívite.

Pravidlá ochrany osobných údajov sa menia

Naše webové stránky môžu z času na čas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Radi by sme vás informovali o akýchkoľvek zmenách v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na tejto stránke. Monitorujeme všetky zmeny v právnych predpisoch o osobných údajoch v Európskej únii a vo Veľkej Británii. Ak na našej stránke zadáte osobné informácie, budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov. Ak boli vaše osobné údaje, presnejšie vaše kontaktné údaje, zadané nesprávne, nebudeme vás môcť kontaktovať.

Podmienky pripomienkovania a uzávierky

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať skddh.top na adrese [email protected] alebo vyplnením kontaktného formulára uvedeného v príslušnej časti tohto webu. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nemusíte službu turroma6.site využívať. V takom prípade sa vyhnite návšteve našich stránok.
Podmienky používania
1.Všeobecné podmienky.

1.1. Používanie materiálov a služieb na tejto stránke sa riadi normami.

1.2. Táto zmluva je verejnou ponukou. Prístupom k materiálu na stránke sa predpokladá, že používateľ uzavrel túto dohodu.

1.3. Správca stránky má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky tejto dohody. Tieto zmeny nadobudnú platnosť 3 (tri) dni po zverejnení novej verzie dohody na webovej stránke. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zmenami, je povinný odmietnuť prístup na stránku, prestať používať materiály a služby stránky.

2.Povinnosti zákazníka

2.1. Používateľ súhlasí s tým, že nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli byť považované za porušenie ruského alebo medzinárodného práva, vrátane indikatívnych autorských práv, autorských práv a / alebo príbuzných práv, ako aj kroky, ktoré vedú alebo môžu viesť k porušeniu obyčajového práva. prevádzkovanie webových stránok a internetových služieb.

2.2. Používanie materiálu webovej stránky nie je povolené bez súhlasu držiteľa autorských práv (článok 1270 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie). Zákonné použitie materiálu na tejto stránke vyžaduje licenčné zmluvy (získanie licencií) od držiteľa autorských práv.

2.3. Ak sa odkazuje na materiál z webových stránok, vrátane diel chránených autorským právom, je potrebný odkaz na tieto webové stránky (článok 1274 ods. 1 bod 1 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie).

2.4. Recenzie používateľov a ďalšie príspevky na stránku by nemali porušovať požiadavky zákonov Ruskej federácie a všeobecne uznávaných etických a etických štandardov.

2.5. Používateľ je informovaný, že vedenie stránky nezodpovedá za návštevu a používanie externých zdrojov, na ktoré sa odkazy môžu nachádzať.

2.6. Užívateľ súhlasí s tým, že Správa webových stránok nie je zodpovedná a nebude niesť zodpovednosť, priamo ani nepriamo, voči používateľovi za akékoľvek straty alebo škody súvisiace s akýmkoľvek obsahom na webových stránkach, registráciou autorských práv a informáciami o takejto registrácii, tovare alebo služby dostupné na stránke, externých stránkach alebo zdrojoch alebo iných používateľoch. kontakty, ktoré sa importujú prostredníctvom údajov zverejnených na tomto serveri alebo prostredníctvom odkazov alebo prístupu k externým zdrojom prostredníctvom externých zdrojov.

2.7. Užívateľ akceptuje, že všetky materiály a služby na tejto stránke alebo ktorejkoľvek jej časti môžu byť sprevádzané reklamami. Používateľ súhlasí s tým, že správa stránok nepreberá zodpovednosť a nie je zodpovedná za takéto reklamy.

3.Iné situácie

3.1. Všetky možné rozdiely vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto dohodou sa urovnajú primeraným spôsobom.

3.2. Nič v tejto zmluve nie je vykladané tak, aby vytváralo vzťah medzi používateľmi a správou webových stránok, vzťahy s agentúrami, partnerstvá, spoločné akcie, osobné pracovnoprávne vzťahy alebo akékoľvek iné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené.

3.3. Súd vyhlási každé ustanovenie dohody za neplatné alebo nevymáhateľné a nespôsobí neplatnosť ani pri ďalších ustanoveniach zmluvy. 3.4. Nečinnosť správy lokality, ak používateľ poruší podmienky dohody, nezbavuje správu lokality práva prijať v neskoršej fáze príslušné opatrenia na ochranu svojich záujmov a autorských práv na zákonom chránený materiál. Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal všetky ustanovenia tejto dohody a bezvýhradne ich prijíma.